Opłaty - ALPIK Przedszkole Integracyjne Ciechanów

Pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze: 5h dziennie (g. 08.00 – 13.00) JEST BEZPŁATNY!

Pobyt ten obejmuje:

Realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN w pięciu blokach tematycznych tj. Mowa i inne metody oparte na słowie + Plastyka + Kształcenie pojęć matematycznych + Zestaw zabaw ruchowych + Umuzykalnienie.

Udział dziecka we wszystkich zajęciach dodatkowych tj. Język Angielski + Rytmika + Logorytmika + Arteterapia + Sensoplastyka + Bajkoterapia + Muzykoterapia (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody B. Strauss) + Grupowe zajecia wg metody Integracji Sensorycznej + Logopedia Grupowa + Alpakoterapia wg metody Alpacotherapy Spirit + Dogoterapia (Kynoterapia) + Nauka Czytania Globalnego G. Domana + Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz + Odimienna Nauka Czytania wg koncepcji I. Majchrzak + Wiatrak Matematyczny + Sensomotoryka wg programu Grow&Play + Trening Umiejętności Psycho – Społecznych + Gimnastyka Poranna.

Opłata za pobyt dziecka w godzinach: 07.00 – 08.00 + w g. 13.00 – 17.00 wynosi tylko 1 ZŁOTY za każdą (wykorzystaną) godzinę + Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka (CATERING).

Stawka dzienna = 11,00 pln (śniadanie + zupa + obiad + podwieczorek).

Dodatkowo! Wszystkie indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjno – wyrównawcze np. terapia pedagogiczna + terapia logopedyczna + terapia SI + terapia TUS dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane są BEZPŁATNIE na terenie przedszkola. UWAGA! Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaleca się, aby maksymalny pobyt w przedszkolu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi np. na autyzm nie przekraczał – 5 godzin dziennie.