Oferta - Przedszkole Integracyjne Ciechanów

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszych placówek wychowania przedszkolnego realizują codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 13.00 BEZPŁATNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pt. W KRĘGU ZABAWY (wg opracowania eksperta MEN p. Jadwigi Pytlarczyk) zawierający następujące treści programowe: edukacja zdrowotna, edukacja emocjonalna, edukacja społeczna, edukacja językowa, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja artystyczna. Zajęcia odbywają się codziennie w następujących blokach tematycznych:

BLOK I: Mowa oraz inne metody oparte na słowie (edukacja językowa).

BLOK II: Plastyka (edukacja artystyczna).

BLOK III: Kształcenie pojęć matematycznych (edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza).

BLOK IV: Zestaw zabaw ruchowych (edukacja zdrowotna).

Blok V: Umuzykalnienie (edukacja artystyczna, edukacja społeczna).

Oprócz realizacji opisanej wyżej standardowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wszystkie dzieci uczęszczające do naszych placówek uczestniczą również w szeregu BEZPŁATNYCH zajęć dodatkowych – zgodnie z koncepcją Inteligencji Wielorakich (IQ) prof. psychologii Uniwersytetu Harvarda H. Gardnera.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe realizowane na terenie naszych przedszkoli to m.in:

 • Język Angielski
 • Rytmika + Logorytmika
 • Logosensoryka®
 • Wiatrak Matematyczny
 • Logopedia Grupowa
 • Bajkoterapia Grupowa
 • Muzykoterapia Grupowa (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody Betti Strauss)
 • Odimienna nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak – grupa: ŻYRAFKI
 • Nauka Czytania Globalnego G. Domana & Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – grupa: MUCHOMORKI & MOTYLKI
 • Grupowe zajęcia wg metody Integracji Sensorycznej (SI)
 • Sensomotoryka grupowa wg. programu Grow&Play
 • Arteterapia grupowa
 • Dogoterapia / Kynoterapia grupowa
 • Sensoplastyka®
 • Robotyka®
 • Trening Umiejętności Społecznych wg programu Skillstreaming A. Goldsteina – dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego!
 • Trening Kształtowania Inteligencji Emocjonalnej (IQ) dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wszystkie dzieci!
 • Alpakoterapia Grupowa wg metody Alpacotherapy Spirit

Natomiast dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) stosujemy dodatkowo szereg specjalistycznych metod i technik wspomagających edukacje zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children).

 Główne założenia amerykańskiego modelu TEACCH to:

 • Praca wg ściśle określonego planu i harmonogramu dnia.
 • Wizualny kanał przekazu informacji.
 • Duża ilość pomocy edukacyjnych o charakterze sensorycznym.
 • Wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się zgodnie z głównymi założeniami wg ABA (ang. Applied Behavioral Analysis).

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego zajęcia przedszkolne wg modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children).