Oferta - Przedszkole Integracyjne Ciechanów

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola realizują codziennie BEZPŁATNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pt. W KRĘGU ZABAWY (wg opracowania eksperta MEN p. Jadwigi Pytlarczyk) zawierający następujące treści programowe: edukacja zdrowotna + edukacja emocjonalna + edukacja społeczna + edukacja językowa + edukacja przyrodnicza + edukacja matematyczna + edukacja artystyczna. Zajęcia odbywają się codziennie w następujących blokach tematycznych:

BLOK I: Mowa oraz inne metody oparte na słowie (edukacja językowa).

BLOK II: Plastyka (edukacja artystyczna).

BLOK III: Kształcenie pojęć matematycznych (edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza).

BLOK IV: Zestaw zabaw ruchowych (edukacja zdrowotna).

Blok V: Umuzykalnienie (edukacja artystyczna, edukacja społeczna).

Oprócz realizacji opisanej wyżej standardowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą również w bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęciach dodatkowych – zgodnie z koncepcją Inteligencji Wielorakich prof. psychologii Uniwersytetu Harvarda H. Gardnera.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2019/2020 na terenie naszego przedszkola to:

 • Język Angielski
 • Rytmika + Logorytmika
 • Wiatrak Matematyczny
 • Logopedia Grupowa
 • Bajkoterapia Grupowa
 • Muzykoterapia Grupowa (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody Betti Strauss)
 • Odimienna nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak – grupy: ŻYRAFKI + TYGRYSKI + MĄDRE SÓWKI
 • Nauka Czytania Globalnego G. Domana & Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – grupa: MUCHOMORKI
 • Grupowe zajęcia wg metody Integracji Sensorycznej
 • Sensomotoryka grupowa wg. programu Grow&Play
 • Arteterapia grupowa z elementami Sensoplastyki
 • Trening Umiejętności Społecznych wg programu Skillstreaming A. Goldsteina – grupa: wybrane dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Alpakoterapia Grupowa wg metody Alpacotherapy Spirit
 • Dogoterapia / Kynoterapia Grupowa

Natomiast dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. dla dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stosujemy dodatkowo szereg specjalistycznych metod i technik wspomagających edukacje zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children).

Główne założenia amerykańskiego modelu TEACCH to:

 • praca wg ściśle określonego planu i harmonogramu dnia
 • wizualny kanał przekazu informacji
 • duża ilość pomocy edukacyjnych o charakterze sensorycznym
 • wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się zgodnie z głównymi założeniami ABA/SAZ

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego zajęcia przedszkolne wg modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children).