Alpakoterapia wg metody Alpacotherapy Spirit w Ciechanowie

Jedyną placówką z terenu miasta-gminy Ciechanów prowadzącą regularne (BEZPŁATNE) zajęcia rekreacji ruchowej przy udziale Alpak jest Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny (NSPP) „Pan Czu” / Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Alpik” w Ciechanowie.

Alpaka, jako zwierzę z rodziny wielbłądowatych ze względu na swoją delikatną konstrukcje psychiczną wymaga odpowiedniego przygotowania oraz odpowiedniego traktowania. Takim przygotowaniem charakteryzują się Alpaki (Pierniczek & Aniołek) z Instytutu Darii Galant w Długosiodle. Zwierzęta te zostały przygotowywane do pracy z człowiekiem osobiście przez p. Darię Galant – zaklinaczkę koni oraz trenera Alpak w oparciu o amerykańską metodę Holy Equs. W metodzie tej nie stosuje się siły oraz żadnych innych środków przymusu. Praca ze zwierzętami oparta jest zawsze na wzajemnym szacunku oraz na poszanowaniu praw zwierząt. Ponadto wszystkie zajęcia prowadzone są zawsze w oparciu o zasady Kodeksu Etycznego Alpakoterapeuty (KEA). Pani Daria Galant jest też autorką nowatorskiej (oraz jedynej w Polsce) metody Alpacotherapy Spirit.

Celem zajęć Alpakoterapii wg metody Alpacotherapy Spirit jest m.in. rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych (czuciowych) oraz funkcji motorycznych dziecka poprzez kontakt ze specjalnie do tego celu wyszkoloną alpaką. Celem zajęć jest również nauka empatii względem ludzi i zwierząt. Ponadto, formuła zajęć alpakoterapii obejmuje: bezpośredni kontakt z alpaką na terenie przedszkola (tzw. stymulacja polisensoryczna), oddziaływania edukacyjne przy pomocy specjalnie do tego celu przygotowanego zestawu pomocy sensorycznych, spacer (trekking) z alpaką poza teren przedszkola. Rezultat zajęć alpakoterapii wg metody Alpacotherapy Spirit obejmuje natomiast: 1) wartości terapeutyczne (np. stymulacja polisensoryczna w obrębie wszystkich zmysłów dziecka) oraz 2) wartości edukacyjne (np. poszerzenie wiedzy dzieci nt. alpak/świata zwierząt, wzrost zachowań empatycznych względem ludzi i zwierząt).

Pierwsze zajęcia Alpakoterapii wg autorskiej metody Alpacotherapy Spirit zostały przeprowadzone w Ciechanowie na terenie Niepublicznego Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego (NSPP) „Pan Czu” w Ciechanowie (ul. Warszawska 13/15) w dn. 11 stycznia 2019 roku. W zajęciach wzięło udział 11 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia zakończyły się wspólnym spotkaniem (dzieci i zwierząt) z prezydentem miasta p. Krzysztofem Kosińskim na pl. Jana Pawła II.