Oferta - Przedszkole Integracyjne Ciechanów

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola realizują codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 13.00 BEZPŁATNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pt. W KRĘGU ZABAWY (wg opracowania eksperta MEN p. Jadwigi Pytlarczyk), zawierający następujące treści programowe: edukacja zdrowotna, edukacja emocjonalna, edukacja społeczna, edukacja językowa, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja artystyczna. Zajęcia odbywają się codziennie w następujących blokach tematycznych:

BLOK I: Mowa oraz inne metody oparte na słowie (edukacja językowa).

BLOK II: Plastyka (edukacja artystyczna).

BLOK III: Kształcenie pojęć matematycznych (edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza).

BLOK IV: Zestaw zabaw ruchowych (edukacja zdrowotna).

Blok V: Umuzykalnienie (edukacja artystyczna, edukacja społeczna).

Oprócz realizacji opisanej wyżej standardowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN, wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą również w szeregu BEZPŁATNYCH zajęć dodatkowych – zgodnie z koncepcją Inteligencji Wielorakich (IQ) prof. psychologii Uniwersytetu Harvarda H. Gardnera.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2019/2020 na terenie naszego przedszkola to:

 • Język Angielski,
 • Rytmika + Logorytmika,
 • Wiatrak Matematyczny,
 • Logopedia Grupowa,
 • Bajkoterapia Grupowa,
 • Muzykoterapia Grupowa (Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody Betti Strauss),
 • Odimienna nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak – grupy: ŻYRAFKI + TYGRYSKI + MĄDRE SÓWKI,
 • Nauka Czytania Globalnego G. Domana & Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – grupa: MUCHOMORKI,
 • Grupowe zajęcia wg metody Integracji Sensorycznej,
 • Sensomotoryka grupowa wg. programu Grow&Play,
 • Arteterapia grupowa z elementami Sensoplastyki,
 • Trening Umiejętności Społecznych wg programu Skillstreaming A. Goldsteina – grupa: wybrane dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Trening Umiejętności Psycho – Społecznych tj. Trening Kształtowania Inteligencji Emocjonalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wszystkie dzieci,
 • Alpakoterapia Grupowa wg metody Alpacotherapy Spirit,
 • Dogoterapia / Kynoterapia Grupowa.

Natomiast dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) stosujemy dodatkowo szereg specjalistycznych metod i technik wspomagających edukacje, zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children).

Główne założenia amerykańskiego modelu TEACCH to:

 • praca wg ściśle określonego planu i harmonogramu dnia,
 • wizualny kanał przekazu informacji,
 • duża ilość pomocy edukacyjnych o charakterze sensorycznym,
 • wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się zgodnie z głównymi założeniami ABA/SAZ .

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego zajęcia przedszkolne wg modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children) prowadzone na terenie naszej drugiej placówki wychowania przedszkolnego w Ciechanowie (NSPP „Pan Czu”, ul. Warszawska 13/15).