Oferta - Przedszkole Integracyjne Ciechanów

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola realizują codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 13.00 program wychowania przedszkolnego pt. W KRĘGU ZABAWY wg opracowania p. Jadwigi Pytlarczyk, zawierający następujące treści programowe: edukacja zdrowotna, edukacja emocjonalna, edukacja społeczna, edukacja językowa, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja artystyczna. Zajęcia odbywają się codziennie w następujących blokach tematycznych:

BLOK I: Mowa oraz inne metody oparte na słowie (edukacja językowa).

BLOK II: Plastyka (edukacja artystyczna).

BLOK III: Kształcenie pojęć matematycznych (edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza).

BLOK IV: Zestaw zabaw ruchowych (edukacja zdrowotna).

Blok V: Umuzykalnienie (edukacja artystyczna, edukacja społeczna).

Oprócz realizacji opisanej wyżej, standardowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wszystkie dzieci (we wszystkich grupach wiekowych) uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą również w szeregu zajęć dodatkowych – zgodnie z koncepcją: Inteligencji Wielorakich (IQ) prof. psychologii Uniwersytetu Harvarda H. Gardnera. Zajęcia dodatkowe realizowane bezpłatnie w roku szkolnym 2019/2020 na terenie naszego przedszkola to:

 • Język Angielski – 2 x 30 min. tygodniowo,
 • Rytmika / Logorytmika – 2 x 30 min. tygodniowo,
 • Bajkoterapia Grupowa (program autorski) – 30 min. tygodniowo,
 • Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody Betti Strauss – 30 min. tygodniowo,
 • Odimienna nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak – 30 min. tygodniowo (grupa: 5 – 6 latków),
 • Nauka Czytania Globalnego G. Domana & Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – 30 min. tygodniowo (grupa: 3 – 4 latków),
 • Wiatrak Matematyczny & Magiczny Świat Liczb Willego – 30 min. tygodniowo,
 • Grupowe zajęcia wg metody Integracji Sensorycznej – 30 min. tygodniowo,
 • Grupowe zajęcia Logopedyczne – 30 min. tygodniowo,
 • Sensomotoryka wg programu Grow and Play – 30 min. tygodniowo,
 • Arteterapia z el. Sensoplastyki ® – 30 min. tygodniowo,
 • Akademia Kucania / Alpakoterapia grupowa wg metody Alpacotherapy Spirit – 60 min. minimum raz na kwartał (zamiennie).

Natomiast dla dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera) stosujemy dodatkowo szereg specjalistycznych technik wspomagających edukacje, zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). Główne założenia amerykańskiego modelu TEACCH to: praca wg ściśle określonego planu i harmonogramu dnia, wizualny kanał przekazu informacji, duża ilość pomocy edukacyjnych o charakterze sensorycznym, wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się zgodnie z głównymi założeniami ABA/SAZ .

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego zajęcia przedszkolne wg Modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children) prowadzone na terenie naszej drugiej placówki wychowania przedszkolnego w Ciechanowie (NSPP „Pan Czu”, ul. Warszawska 13/15).