Kontakt - ALPIK Przedszkole Niepubliczne w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 54, Ciechanów
(wejście z boku budynku)

ZAPISY: 663 372 428

adres e-mail: recepcja@odispsycholog.pl

UWAGA! Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych naszym przedszkolem, istnieje możliwość zapisania dziecka na bezpłatną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną. Osoby zainteresowane diagnozą proszone są o kontakt pod numerem telefonu (kom): 663 372 428